O órgano xestor de Galicia Abriga está formado por tres organizacións non gubernamentais de Galicia

Solidaridade Internacional de Galicia é a cabeza de consorcio do programa e a entidade coordinadora de todas as accións e axentes implicados en todas as fases do mesmo.

Agareso é a organización encargada da comunicación do programa e de elaborar unha estratexia de incidencia social e política para cada unha das mulleres defensoras.

Ecos do Sur encargararse de preparar a acollida e de acompañar as mulleres defensoras durante os tres meses de estancia en Galicia.

A rede de apoio está formada por 15 organizacións galegas que participarán na selección das mulleres, a planificación da estadía e a avaluación do proceso.

Sara García, da Coordinadora Galega de ONGDS

Carmen Novas, do Fondo Galega de Cooperación e Solidariedade

Amaia Vilas. Provivienda

Iria Gippini. Médicos do Mundo

Alejandro Quiñoá. ACPP

Sergio Fernández. Enxenería sen Fronteiras

José Manuel Pérez Otero. Sólida

Todo isto é posible grazas ao financiamento da Xunta de Galicia